ซูเปอร์แบรนด์ (Superbrands) ได้ก่อตั้งขึ้นปี 1994 ณ ประเทศอังกฤษโดยนายมาร์เซลล์ โนบิล Superbrands เริ่มต้นจากการจัดทำหนังสือรวมความสำเร็จด้านการสร้างแบรนด์ชั้นนำเล่มแรกขึ้น ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาได้ขยายการดำเนินงานไปทั้งหมด 90 ประเทศทั่วโลก
 
Superbrands คือหน่วยงานอิสระที่ทำงานด้านการวัดและประเมินความเป็นเลิศของแบรนด์โดยได้ดำเนินการผ่านการจัดทำหนังสือ การจัดงานมอบรางวัลแห่งความสำเร็จ อินเทอร์เน็ต การวิจัย สื่อนานาชาติ งานประชาสัมพันธ์ผ่านทางหนังสือพิมพ์ หนังสือหรือนิตยสาร สื่อโทรทัศน์และวิทยุ
 

Superbrands ได้จัดทำหนังสือของ Superbrands, Business Superbrands (on B2B brands), Cool Brands and eBrands เป็นชุดหนังสือรวมเล่มของความเร็จของแบรนด์ซึ่งประกอบไปด้วยแบรนด์ชั้นนำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปัจจุบันนี้มีแบรนด์ที่ได้จัดพิมพ์ไปแล้วกว่า 10,000 แบรนด์ซึ่งสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ superbrands.com

 


 

The Superbrands organisation is acclaimed worldwide as being the independent authority and arbiter of branding excellence and is committed to paying tribute to exceptional brands. The work Superbrands does is recognised through their books, Events and Awards programmes, internet sites, research and through significant international media and PR coverage in newspapers, magazines and on television and radio.

The Superbrands organisation was originally Superbrands was founded by Mr. Marcel Knobil and set up in London in 1994 where it published the first Superbrands book. Since then it has expanded its operations to 90 countries worldwide.

Superbrands publishes a series of books including Superbrands, Business Superbrands (on B2B brands), Cool Brands and eBrands – making the series of books the largest collection of insights into some of the greatest brands in the world. To date over 10,000 individual brands have been featured worldwide. For further information on Superbrands, please visit superbrand.com


“The lockdown has transformed the customers research, browse, shop, and pay — even B2B customers are making decisions through digital channels because salespeople aren’t meeting with them in person. And the trend to digital customer experience will likely continue even after the crisis as people develop new habits and get used to the convenience.”
Mike English

Things You Didn't Know About Superbrands

  • Superbrands started life as a radio talk show broadcast on Greater London Radio (now BBC Radio London) in the UK.
  • Superbrands launched in 1994 and the first book was published in London in 1995.
  • Today, Superbrands operates in more than 90 countries worldwide, across five continents.
  • Superbrands has published more than 35,000 brand case histories for over 4,500 of the worlds biggest and most valuable brands.
  • Brands participating in more than 20 editions of Superbrands include international icons such as American Express, Avis, Coca-Cola, DHL, Gillette, McDonalds, Nokia, Philips and Sony.
  • Coca-Cola has participated in over 50 Superbrands programmes around the world.
  • The iconic Superbrands logo is widely recognised by consumers as a mark of brand excellence and distinction.
  • On average, 70% of Asian consumers say that they are more likely to consider buying a brand they see associated with the Superbrands logo.
  • Asian consumers also say that they consider brands displaying the Superbrands logo to be more trustworthy and of higher quality than other brands